Sponsor konkursu: S.I. Spamel

Konkurs
Artykuły o elektryce

Zasady konkursu

Tematyka: dowolna dotycząca elektryki lub automatyki.
Najlepsze prace zostaną opublikowane w serwisach elektrykplakal.pl oraz iAutomatyka.pl, a ich autorzy mogą wygrać cenne nagrody, które można zobaczyć na stronie głównej.
Na prace czekamy do 8 kwietnia 2019 roku
Wymagane: minimum 100 słów, tytuł oraz wstęp o dowolnej długości. Wymagana ilość słów liczy się z wstępu oraz z właściwej treści.
Punktacja: każdy członek jury przyznaje punkty według poniższej listy. Wygrywają osoby które zdobyły łącznie największą ilość punktów.
Pierwsze 30 punktów dotyczy tematyki artykułów. Jeden artykuł może dotyczyć kilku tematów, przez co można zdobyć przez to większą ilość punktów. Ilość punktów z wielu artykułów jednego autora jest sumowana.
Każdy nadesłany artykuł oceniany jest indywidualnie.

1. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach/instalacjach/urządzeniach: 0-60 pkt.

2. Ochrona przeciwpożarowa w sieciach/instalacjach/urządzeniach: 0-50 pkt.

3. Znaczenie przeglądów dla bezpieczeństwa: 0-50 pkt.

4. Tematyka oględzin podczas przeglądów: 0-50 pkt.

5. Tematyka pomiarów podczas przeglądów: 0-50 pkt.

6. Kompensacja mocy biernej: 0-45 pkt.

7. Silniki, falowniki, sterowanie oraz zabezpieczenia silników elektrycznych: 0-45 pkt.

8. Tematyka łuku elektrycznego, jego gaszenia oraz jego znaczenie w łącznikach: 0-45 pkt.

9. Dobór styczników i przekaźników: 0-50 pkt.

10. Dobór przewodów/kabli, ich prowadzenie, dobór izolacji, współczynniki korekcyjne sposobów prowadzenia przewodów: 0-50 pkt.

11. Wszelka tematyka związana z SZR i utrzymaniem zasilania energią elektryczną (UPS, zasilanie dwustronne, agregaty prądotwórcze wraz z przenośnymi): 0-50 pkt.

12. Bezpieczeństwo w automatyce: 0-45 pkt.

13. Zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi - poprzez sieć komputerową i/lub poprzez urządzenia przenośne (np. telefon, tablet, pilot 433MHz itp). W tym automatyka budynkowa: 0-50 pkt.

14. Inny temat dotyczący automatyki: 0-35 pkt.

15. Projektowanie optymalnego oświetlenia - wybór punktów świetlnych, ich umiejscowienia oraz mocy świetlnej (lumeny): 0-40 pkt.

16. Tematyka oświetlenia ewakuacyjnego i pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego i/lub miejsca pracy: 0-45 pkt.

17. Dobór wyłączników różnicowo-prądowych: 0-50 pkt.

18. Ochrona przeciwprzepięciowa (dobór ograniczników przepięć, ich łączenie, dobór przewodów pod kątem wytrzymałości udarowej (wskutek przepięcia), warystory THT, ochrona instalacji niskoprądowych): 0-60 pkt.

19. Prosta automatyka budynkowa - łączniki schodowe/krzyżowe, przekaźniki bistabilne, wyłączniki czasowe/zmierzchowe, inne osprzęty prostej automatyki budynkowej: 0-40 pkt.

20. Instalacje telewizji zbiorczej - naziemna i/lub satelitarna i/lub kablowa: 0-45 pkt.

21. Klasy ochronności w urządzeniach elektrycznych: 0-55 pkt.

22. Dobór stopnia ochrony IP (Internal Protection) osprzętu elektrycznego w miejscach suchych, wilgotnych i mokrych (i ew. narażonych na pył): 0-50 pkt.

23. Zasilanie/stateczniki/automatyka i inne tematy oświetlenia ulicznego: 0-45 pkt.

24. BHP podczas pracy elektryka: 0-55 pkt.

25. Tematyka porażenia prądem elektrycznym (skutki, statystyki, pierwsza pomoc): 0-40 pkt.

26. Budowa/utrzymanie/rozwój sieci elektroenergetycznych: 0-45 pkt.

27. Modernizacja instalacji w mieszkalnictwie, biurach i niewielkich zakładach (mieszkania, domy, garaże, punkty usługowe, niewielkie fabryki): 0-40 pkt.

28. Utrzymanie i przeglądy instalacji przemysłowych (fabryki, sklepy, galerie handlowe, szpitale, ośrodki zdrowia): 0-45 pkt.

29. Ujęcie produktów sponsora konkursu (Spamel) w artykule: 0-30 pkt.

30. Inny, nie wymieniony powyżej temat dotyczący elektryki: 0-30 pkt.

31. Zgoda na publikację artykułu na licencji Creative Commons: 5 pkt.

32. Wartość stylistyczna: 0 - 20 pkt.

33. Wartość merytoryczna: 0 - 20 pkt.

34. Podanie źródła wiedzy (normy, przepisy, inne publikacje, dozwolone cytaty): 0-25 pkt.

35. Wartość dowolnie przyznana przez członka jury: 0-20 pkt.

Organizator: Elektryk Płakał
Sponsor: S.I. Spamel
Parter: iAutomatyka.pl